Plug & Save Terms of Use

Plug & Save Terms of Use

Plug & Save is a concept offered by WirelessCar Sweden AB (“WirelessCar”) with the aim to minimize costs and environmental impact associated with charging electric vehicles. Plug & Save provides daily recommendations on optimal charging times based on a prediction of energy costs. The recommendations are, inter alia, based on the presumption that the users pay for the electricity used to charge on an hourly basis, and the validity of the recommendations thus, inter alia, depend on what kind of agreement the user has with their electricity provider.

WirelessCar does not guarantee i) that the Plug & Save offers a correct or true reflection of current or future electricity costs, ii) any cost savings based on following the recommendations of the Plug & Save concept. Further, WirelessCar takes no liability for the consequence or result of following the recommendations provided by the Plug & Save concept.

WirelessCar owns the content and material of the Plug & Save concept and website. You may only use the content and material for your personal and non-commercial use.

WirelessCar may change or terminate the Plug & Save concept and website at any time. The above does not limit any consumer protection rights that you may be entitled to under the mandatory laws of your country of residence.

________________________________

Plug & Save Användarvillkor

Plug & Save är ett koncept som erbjuds av WirelessCar Sweden AB (”WirelessCar”) i syfte att begränsa kostnader och klimatpåverkan förknippat med laddning av elektriska fordon. Plug & Save lämnar dagliga rekommendationer om optimala laddningstider baserat på en prognos om elkostnader. Rekommendationerna är bl.a. framtagna utifrån antagandet att användaren betalar ett timpris för den el som används för att ladda, och giltigheten av rekommendationerna är därför bl.a. beroende av vilket slags avtal användaren har med sin el-leverantör.

WirelessCar garanterar inte: i) att Plug & Save ger en korrekt eller sann bild av nuvarande eller framtida elpriskostnader, ii) några kostnadsbesparingar som ett resultat av att följa rekommendationer från Plug & Save. WirelessCar tar inget ansvar för konsekvenser eller resultat av att följa Plug & Saves rekommendationer.

WirelessCar äger innehåll och material i Plug & Save konceptet och hemsidan. Sådant innehåll och material tillhandahålls för din personliga och icke-kommersiella användning.

WirelessCar kan, när som helst, komma att ändra eller avsluta Plug & Save konceptet och hemsidan. Ovan begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt.